กาวบอนด์เฟล็กซ์ พียู 25

กาวบอนด์เฟล็กซ์ พียู 25 กาวยาแนวรอยต่อชนิดโพลียูรีเทน

ยึดเกาะติดได้ดีบนพื้นผิวเกือบทุกชนิดในงานก่อสร้าง สามารถใช้งานกับคอนกรตีโดยไม่ ต้องการน้ ายารองพื้น สามารถใช้ติดอลมูิเนียมและกระจก ด้วยความแข็งแรงตา่ ถึงปานกลางจึงเหมาะสมกับการเชื่อมต่อและ ยาแนว

 

 

 

สอบถามสินค้าเพิ่มเติม
Call:    02-969-1214-15

Line:   @prime9 

a_curcxylc
สแกน QR CODE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

 กาวบอนด์เฟล็กซ์ พียู 25 เป็นกาวยาแนวโพลียูรเีทนชนิดส่วนประกอบเดียวที่มีความยืดหยุ่น แห้งตัวด้วยการทำปฏิกริยา กับความชื้นในอากาศ กาวบอนด์เฟล็กซ์ พียู 25 ยึดเกาะติดได้ดีบนพื้นผิวเกือบทุกชนิดในงานก่อสร้าง
 สามารถใช้งานกับคอนกรตีโดยไม่ต้องการนำ้ยารองพื้น  สามารถใช้ติดอลมูิเนียมและกระจก ด้วยความแข็งแรงตา่ ถึงปานกลางจึงเหมาะสมกับการเชื่อมต่อและ ยาแนว วัสดุต่างชนิด และพื้นผิวที่หลากหลายแบบ เช่น คอนกรีต อลูมิเนียม พีวีซี อิฐ ไม้ กระเบื้องเซรามิค เหล็กกล้า รวมทั้งการ ประยุกต์ใช้งานตามมาตรฐาน SNJF ของฝรั่งเศส
 คุณสมบัติยืดหยุ่นท าให้เหมาะสมกับการยาแนวรอยต่อแบบ มาตรฐาน กาวบอนด์เฟล็กซ์ พียู 25
 สามารถใช้ได้กับรอยต่อที่มีการเคลื่อนไหว เช่น แผ่นคอนกรีตส าเร็จรูป เฉลียง คานสะพาน ฝา ผนัง ทางใต้ดิน
สามารถใช้เชื่อมต่อรอยต่อ หรือยาแนวกันรั่ว หน้าต่าง ประตู รอยต่อระหว่างพื้นและผนัง กล่องประตู ชัต เตอร์บานประตูหน้าตาที่ทา มาจากไม้ อลูมิเนียมและพีวีซีและใช้เพื่อยึดติดแผ่นคอนกรีตและกระเบื้องเซรามิค
 กาวบอนด์เฟล็กซ์ พียู 25 สามารถทาสีทับได้หลังจากทแี่ห้งตัวเต็มที่แล้ว

Contact Us