วิธีเลือกซีลยางกันน้ำใช้งาน

แนะนำวิธีการใช้ซีลยางกันน้ำ

ลักษณะและรูปแบบการใช้งานของซีลยางกันน้ำ มีวิธีการใช้งานที่แตกต่าง

ซีลยางกันน้ำรูปตัว h

วัสดุป้องกันการรั่วซึมของน้ำสำหรับกระจกห้องน้ำ ใช้งานสำหรับส่วนของประตูกรณีเปิดเข้าหรือออกทางเดียว สามารถสลับด้านการใช้งานได้ และสามารถใส่สำหรับกระจกประตูที่ติดกับกระจก Fix ได้อีกด้วย ออกแบบอย่างสวยงามและสะอาดตา

ซีลยางกันน้ำรูปตัว Y

วัสดุป้องกันการรั่วซึมของน้ำสำหรับกระจกห้องน้ำ
ออกแบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้ครบทุกด้านของกระจกกั้นห้องน้ำ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของฝั่งบานพับ ส่วนของประตู และ กระจก Fix ก็ตาม

ซีลยางกันน้ำแบบปีกยาว

วัสดุป้องกันการรั่วซึมของน้ำสำหรับกระจกห้องน้ำ
ออกแบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้ครบทุกด้านของกระจกกั้นห้องน้ำ เน้นส่วนของประตูและบานพับ

ซีลยางกันน้ำแบบปีกยาว

วัสดุป้องกันการรั่วซึมของน้ำสำหรับกระจกห้องน้ำ
ออกแบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้ครบทุกด้านของกระจกกั้นห้องน้ำ เน้นส่วนของประตูและบานพับ

ซีลยางกันน้ำแบบเข้ามุม 135°

วัสดุป้องกันการรั่วซึมของน้ำสำหรับกระจกห้องน้ำ
ออกแบบเพื่อให้สามารถใช้งาน กระจกห้องน้ำที่มีลักษณะเข้ามุมแบบหน้าคางหมุ ในส่วนของประตูและ Fix

ซีลยางกันน้ำหลอดใหญ่

วัสดุป้องกันการรั่วซึมของน้ำสำหรับกระจกห้องน้ำ
ออกแบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้ครบทุกด้านของกระจกกั้นห้องน้ำ เน้นส่วนของประตูและระหว่างกระจก Fix รองรับระยะห่าง 3-4 มม.

ซีลยางกันน้ำหลอดเล็ก

วัสดุป้องกันการรั่วซึมของน้ำสำหรับกระจกห้องน้ำ
ออกแบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้ครบทุกด้านของกระจกกั้นห้องน้ำ เน้นส่วนของประตูและระหว่างกระจก Fix รองรับระยะห่าง 2-3 มม.

ซีลยางกันน้ำสองแฉก

วัสดุป้องกันการรั่วซึมของน้ำสำหรับกระจกห้องน้ำ
ออกแบบเพื่อ ป้องกันน้ำรั่วซึมส่วนล่างของกระจกห้องน้ำ ซึ่งคือส่วนของประตูห้องน้ำ โดยปีกบางใบนั้นจะทำงานราบเสมอพื้น เพื่อทำหน้าที่กรีดน้ำไปในตัว และ ปีกด้านในปกป้องกันน้ำกระเซ็นได้ดี สินค้าขายดี

ซีลยางกันน้ำแถบแม่เหล็ก 90°/180°

วัสดุป้องกันการรั่วซึมของน้ำสำหรับกระจกห้องน้ำ
ออกแบบเพื่อ ปกป้องการรั่วซึมของน้ำไหลได้ดี มุมมองที่ดูทันสมัยและหรูหรา สำหรับช่องว่างระหว่างกระจก20 mm. หรือมีความห่างพอสมควร สามารถใช้งานในส่วนประตูและ Fix

Contact Us