กระจกนิรภัย กับ ฉากกั้นห้องน้ำ

กระจกนิรภัย สำหรับ ฉากกั้นห้องน้ำ

กระจกเทมเปอร์ คือกระจกนิรภัยที่ผลิตมาจากกระจก Float ที่นำมาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 650 – 700 องศาเศลเซียส และทำให้กระจกเย็นลงโดยการเป่าลมเย็นเข้ากระจกทั้งสองด้าน จากความแตกต่างของอุณหภูมิด้านในและด้านนอกของกระจก จะทำให้กระจกสามารถรับแรงต้านจากภายนอกได้มากกว่าถึง 10 เท่า และยังสามารถดัดได้มากกว่าถึง 3 เท่า โดยกระจกเทมเปอร์มีคุณสมบัติดังนี้
สามารถรับแรงที่มากระทบซึ่งเกิดจากการกระแทกของมนุษย์ แรงดันจากลม หรือแรงดันจากน้ำ
สามารถทนรับแรงกระทบได้มากกว่ากระจกธรรมดาในความหนาเดียวกัน 3 – 5 เท่า และเนื่องจากเมื่อกระจกเทมเปอร์แตก จะกลายเป็นเม็ดละเอียดเหมือนเม็ดข้าวโพด จึงสามารถลดอันตรายจากกระจกบาดได้
ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างฉับพลันได้ดี
จากคุณสมบัติของกระจกเทมเปอร์ที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้กระจกเทมเปอร์นิยมนำมาใช้ในอาคารต่างๆ ตั้งแต่ภายนอกจนถึงภานในอาคาร เช่น ใช้เป็นหน้าต่าง หรือผนังกระจกของอาคารในบริเวณที่ต้องเจอกับความร้อนสูง ใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่นชั้นวางของ ชั้นโชว์สินค้า โดยเฉพาะตู้โชว์สินค้าอัญมณี เพราะมีความโปร่งแสงและมีความคงทนสูง และใช้เป็นประตูบานเปลือย ในการทำฉากกระจกกั้นห้องน้ำ ผนังกั้นห้องภายในอาคารได้

Contact Us